Het Jeugd Cultuur Fonds is geopend in Laren bij Dynamic Arts. Dat betekend dat alle jongeren in Laren nu kunnen mee doen aan lessen en cursussen op het gebied van kunst, cultuur en sport. 

Wat is het Jeugd Cultuur Fonds?
Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds samen gebracht tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Waarom is het Jeugdcultuurfonds belangrijk?
Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Dat verzinnen we niet zelf, onderzoek heeft dat uitgewezen.