Stichting Dynamic Arts

“Sociale Kunst voor Duurzaam Geluk”

Wij bouwen aan een cultuur waarin creatieve expressie al vroeg wordt aangeleerd en wordt gestimuleerd voor alle leeftijden. Een creatieve cultuur waarin wij onszelf kunnen ontspannen en de dagelijke stress kunnen loslaten via expressie.  Wij willen bijdragen aan de versteviging van een inclusieve samenleving, waarin sociale duurzaamheid een grote rol speelt. Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, sexualiteit, kleur, godsdienst en taal.

Stichting Dynamic Arts is actief in de regio midden Nederland met onze thuisbasis in Laren, het Gooi. Wij bouwen bruggen tussen jongeren, artiesten, scholen, het werkveld en waar nodig het zorgnetwerk.

“Stichting Dynamic Arts is opgericht om een veilige thuishaven in het Gooi te creëren waar jongeren zichzelf en hun talenten kunnen ontplooien.”

Waarom Stichting Dynamic Arts?

Momenteel leven wij in een samenleving vol met transities. Transities van vast werk naar zelfstandig ondernemen. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Een transitie van natuurlijke communicatie naar digitale interactie. Steeds meer werk wordt gedigitaliseerd en leunt minder op menselijke arbeidsuren. Ondertussen moeten we steeds langer doorwerken en is er ook een enorme transitie gaande in hoe jongeren de wereld beleven.

Jongeren kennen ook eenzaamheid, burn outs en depressies. Stress en spanning zijn grote factoren van onrust, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Wij kampen allemaal met onzekerheden, dat is zeker. Maar de vraag is hoe we hier mee om gaan. Leren we hier mee te leven of leren we om er overheen te stappen en je kracht te vinden in de onzekerheden die het leven biedt. Het vinden van wie we zijn is misschien wel een van de lastigste dingen in onze maatschappij, maar wereldwijd via creative communities worden jongeren bereikt om een passie en drive te vinden. deze passie is namelijk niet alleen maar een hobby of bezigheid, maar het is een drijfveer om te blijven groeien en leren. Om te ontwikkelen, om te zijn wie we echt zijn. Niet hoe we ons voordoen als we bewust zijn wanneer anderen naar ons kijken. Vrij zijn met onszelf en vrij zijn met elkaar. Vrij in vrede. Vrij in liefde. Vrij in harmonie met onszelf en onze omgeving.

Jongeren die op vroege leeftijd hun passie vinden en ontwikkelen worden op deze manier gestimuleerd om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Jongeren maken niet alleen kunst, maar vormen ook zichzelf en hun omgeving. Vanuit het platform zullen we altijd blijven zoeken naar nieuwe creatieve manieren om jongeren te stimuleren om actief bezig te zijn met hun eigen talenten en krachten. Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. Als hun creatieve capaciteit volledig wordt benut kunnen zij deze toekomst heel mooi maken.

Stichting Dynamic Arts snapt de taal van de jeugd en heeft een grote waardering voor jongerenculturen.  Wij streven naar een kunstzinnige en educatieve leer- werk omgeving waar jongeren worden empowered om zelf te kiezen wat zij willen leren. Intrinsiek gemotiveerde educatie. Dynamische kunst is kunst gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling van het sociale bewustzijn. Je maakt niet alleen kunst, maar je vormt ook jezelf en je omgeving. Dit proces is een constante wisselwerking tussen lichaam en geest. In beweging, veranderend en dynamisch.

Wat doet Stichting Dynamic Arts?

Onder dynamische kunstvormen verstaan wij oa.:

 • Muziek
 • Dans
 • Rap
 • Spoken word
 • Graffiti/ Street-art
 • Digitale media
 • Theater
 • Grafische vormgeving
 • Digitale kunst

Via dynamische kunstvormen leren wij de jongeren oa.:

 • De kracht van eigen keuzes
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfvertrouwen
 • Samenwerken
 • Improviseren
 • Structuur
 • Discipline  
 • Oplossingsgericht denken

Sociale kunst voor duurzaam geluk

Dynamic Arts hanteert de volgende formule:

 • Sociaal: Ontmoeten en samenkomen.
 • Ontspannen: Op je gemak voelen in een sociaal veilige omgeving.
 • Loslaten: Problemen, stress en zorgen loslaten door expressie.
 • Inspireren: Via creatieve activiteiten mensen inspireren en uitdagen.
 • Experimenteren: Vrij proberen in een situatie waarin fouten maken mag.
 • Educatie: verdieping via workshops, lessen, coaching.
 • Creatie: Zelf werk maken en eigen manieren ontwikkelen.
 • Delen: Samenkomen, netwerk verbreden, bruggen bouwen, zelfvertrouwen opbouwen.