Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi en Vechtstreek, Baarn en Eemnes. Versa Welzijn zet actief in op sociale preventie en participatie, zoeken burgers op, weten wat er leeft, zijn lokaal bekend, stimuleren burgerschap en vrijwilligerswerk en dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van burgers.

Wat doet Versa?

  • ondersteunt initiatieven van inwoners die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
  • helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • helpen jongeren hun talent te ontwikkelen en risico’s vermijden;
  • beheren accommodaties waar inwoners en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Voor meer informatie over Versa kijk op: www.versawelzijn.nl