Dynamic Arts heeft zich gespecialiseerd in talentontwikkeling en werkt samen met top professionals om dit inhoudelijk vorm te geven. Dynamic Arts gelooft heel erg in de kracht van vrije expressie voor jongeren, vandaar dat wij werken met de Freedom Of Expression methodiek. 

Bij Freedom of Expression wordt iedereen uitgedaagd zijn eigen pad te vormen en deze eigen vorm steeds verder te ontwikkelen. De artiest doet tijdens het creëren een beroep op zijn eigen bewegingsmogelijkheden, ideeën en gedachten. De persoonlijke expressie van de artiest staat centraal. De wisselwerking tussen beleving en beweging is de leidraad in het creatieproces.

In plaats van creativiteit op onderbewust niveau deel te laten zijn van onze identiteit, zetten we kunst, dans, sport, techniek bewust in om jongeren achter hun talent en identiteit te laten komen. Deze leren ze te uiten door middel van diverse creatieve vormen. In deze visie staat een kunstvorm voor veel meer dan de uiterlijke manifestatie alleen. Het innerlijke creatieve proces is minimaal zo belangrijk. Bij Freedom Of Expression gaat het om het empoweren van de emancipatie bij jongeren. Leerlingen worden begeleid in hun ontplooiingsproces met kunst als middel.

Hierin gaat het over de bewustwording van verschillende dingen zoals:

  • De unieke manier van denken en bewegen die ieder mens heeft vanaf zijn geboorte.
  • Raakpunten tussen kunstvormen nu en onze roots als mens zijnde.
  • Het eigen lichaam. Krachten en beperkingen.
  • Hoe ideeën in ons hoofd komen en hoe deze worden omgezet in actie.
  • Verschillen tussen kunstvormen en de technische vaardigheden die bij deze kunstvormen horen.
  • Mentale blokkades en hoe we deze kunnen overkomen.
  • Het natuurlijke ontstaan van kunstvormen.
  • Iedereen kan kunst creëren, slechte kunst bestaat niet. Er bestaat alleen kunst die bij jou in de smaak valt, of kunst die dat niet doet. Dat is altijd een persoonlijk waardeoordeel en nooit een feit.

De ‘waarom’ vraag is een goede vraag om te stellen om zowel het kritisch als het vrij denkvermogen bij de jongeren te prikkelen. De jongeren leren dat het niet erg is om zelf vragen te stellen en dat het juist op prijs wordt gesteld. Als ze het niet eens zijn met wat gezegd wordt of het niet begrijpen, worden ze gestimuleerd om dat uit te spreken, zodat wij er allemaal van kunnen groeien. Zolang de jongeren niet allemaal door elkaar praten werkt dit goed. Het zorgt voor een respectvolle begripvolle omgang met elkaar.

Door de leerlingen meerdere visies op kunst en manieren van bewegen voor te leggen, leer je ze hun eigen keuzes te maken. Hoe bewuster ze keuzes kunnen maken hoe meer ze hun eigen pad kunnen vormen. Voor de coach gaat het om de vraag hoe hij de leerling daar in kan helpen. Het gaat er dus niet om om zijn eigen bewandelde pad precies aan iemand over te geven. De ervaringen van de coach zijn wel belangrijke richting wijzers. Het einddoel is nooit belangrijker dan de weg daar naar toe.

“The road of life twists and turns and no two directions are ever the same. Yet our lessons come from the journey, not the destination.”

– Don Williams, Jr. (American Novelist and Poet, b.1968)

Methodieken

Veel jongeren die wij begeleiden, hebben meerdere blokkades die staan tussen hen en hun wensen. Het bewust zijn of worden van deze blokkades bij de jongeren is erg belangrijk. Blokkades opheffen is vaak nodig om te kunnen groeien. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken zoals o.a. ‘guided mastery’ methodiek van de psycholoog Albert Bandura en ‘motivational interviewing’ methodiek van Rollnick, Miller en Butler , op zoek naar de kern van het probleem. De coaching vorm die wij toepassen kan omschreven worden als een gidsende stijl. Een gids helpt je de weg te vinden. Een goede gids kent de mogelijkheden en kan alternatieven aanreiken waaruit gekozen kan worden. Met het oog op gedragsverandering laten wij door middel van de gidsende stijl weten dat wij kunnen helpen om iemand zijn eigen oplossing te laten vinden. Motivational Interviewing werkt erg vaak erg prettig als de coach in gesprek gaat met de jongeren over wat zij willen bereiken en wat hun tegen houdt. In deze gespreksvoering hoeft de coach niet te zeggen wat de leerling precies moet doen, maar doordat de coach vragen stelt, laat deze ze zelf tot dat antwoord komen, wat maakt dat ze het intrinsiek begrijpen en de volgende keer zelf tot de oplossing kunnen komen. Dit wordt vaak gebruikt als jongeren privé gesprekken willen over iets waar ze mee zitten, wat hun weer beperkt in hun expressie/gevoel. Dat kan zowel fysiek als mentaal zijn.

 

Guided mastery werk vooral goed als het gaat om fysieke angsten zoals bijvoorbeeld het maken van een achteruit salto. Doordat we stapje voor stapje door het proces gaan van de beweging en alles rustig opbouwen blijkt vaak dat de angsten snel overwonnen kunnen worden. Mits de tijd wordt genomen om alle tussenstappen goed te voltooien waardoor het vertrouwen in de situatie beetje bij beetje groeit. Jongeren voelen zich goed in de les en houden hun vooruitgang en lessen bij in een schrift of digitaal. Omdat kunstvormen ons raken op een persoonlijk level, wordt het inhoudelijk meer dan ‘gewoon een uurtje knutselen/ bewegen’ en stopt het niet wanneer het lokaal verlaten wordt. Hiermee wordt het bindingsproces met de kunst, de groep en met de (kunst)gemeenschap versterkt.

Belangrijke kernwoorden van de methodiek zijn: coaching, bewustwording, het eigen lichaam, conceptueel denken, authenticiteit, contrasten, gevoelens, gedachtes, fantasieën, muzikaliteit, expressie, creativiteit, communicatie, kracht, balans, conditie, samenwerken, normen en waarden, zelfvertrouwen, identiteit, imago, originaliteit en eigen technieken.

De Freedom Of Expression methodiek die Dynamic Arts hanteert is geschreven door Sean Bogaers. Wie meer informatie wilt over deze methodiek kan contact met ons opnemen via het contact formulier of een mailtje sturen naar info@dynamicarts.nl