Jongerenwerk

Versa Welzijn en Dynamic Arts werken samen om het jongerenwerk in de gemeente Laren vorm te geven. Dynamic Arts als jonge partner van Versa Welzijn probeert zich sterk te maken voor innovaties binnen het jongerenwerk. Wij proberen jongeren van alle sociale lagen te bereiken om op laagdrempelige manier hun te helpen om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Ook ontwikkelen wij methodieken om structurele problemen op het gebied van jongeren en hun leefwereld aan te pakken.

Bij jongerenwerk gaan we op zoek naar de volle potentie van het jongerenwerk. Jongerenwerk in Nederland is na scholen de grootste partij die met jongeren werkt. Dit betekent dat veel van wat zich in de vrije tijd van jongeren afspeelt wordt opgezet of is geïnitieerd vanuit het jongerenwerk. De ene gemeente besteedt meer aandacht aan jongeren en jongerenwerk dan de ander. Dynamic Arts ziet potentie om meer te bieden voor jongeren in de regio, met een lage instapcurve maar met hoge inhoudelijke kwaliteit. Dat laatste is iets wat helaas niet altijd standaard is, maar wat wel zou moeten als je werkt met kwetsbare jongeren. De focus van ons jongerenwerk ligt vooral op de ontwikkeling van de talenten van de jongeren, het organiseren van creatieve projecten voor en met jongeren en we houden ons ook bezig met de ontwikkeling van lange termijn oplossingen voor jeugdproblematiek.

Dit jongerenwerk vindt plaats in jongerencentrum Dynamic Arts in de Scheper basisschool in Laren. In dit pand beheren wij ruimtes speciaal voor het jongerenwerk. Wij hebben een gymzaal, een chill area, een muziek studio en een werkruimte. Jongeren kunnen van deze ruimtes gebruik maken tijdens inloop uren, op afspraak of met projecten en masterclasses. 

De meeste jongeren komen met met ons in contact via vrienden waar ze mee komen chillen tijdens de inloop momenten. Bij de inloop draait het vooral om gezelligheid en om er achter te komen waar talenten, interesses en wensen liggen. Het verder ontdekken en ontwikkelen van deze talenten is een belangrijk aspect van ons jongerenwerk.

De jongerenwerkers of vrijwilligers functioneren soms als praatpaal voor verhalen, vragen en leuke ideeën en de andere keer weer meer als coach of als vertrouwenspersoon voor problemen en ergernissen. Jongeren kunnen bij ons ook terecht om te werken aan zichzelf,  of aan projecten. Ook kunnen wij ze proberen te helpen bij het vinden van werk, stage plaaten of met studie advies.

Preventief voorveld

Stichting Dynamic Arts is actief in het preventieve voorveld van het Sociaal Domein.

Het preventieve voorveld wordt door de gemeenten gezien als een verzameling van laagdrempelige activiteiten die niet door de overheid, maar door een welzijnsorganisatie en partijen uit de civil society worden georganiseerd. Een sterk preventief voorveld zorgt voor minder gemeentelijke maatwerkvoorzieningen en voor signalen over inwoners die het niet redden zonder gemeentelijke ondersteuning. Investeren in het preventieve voorveld zorgt dat er minder geld naar de zorg hoeft.

Versa Welzijn

Versa Welzijn is onze partner in het jongerenwerk. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi en Vechtstreek, Baarn en Eemnes. Versa Welzijn zet actief in op sociale preventie en participatie, zoeken burgers op, weten wat er leeft, zijn lokaal bekend, stimuleren burgerschap en vrijwilligerswerk en dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van burgers.

Wat doet Versa?

  • ondersteunt initiatieven van inwoners die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
  • helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • helpen jongeren hun talent te ontwikkelen en risico’s vermijden;
  • beheren accommodaties waar inwoners en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Voor meer informatie over Versa kijk op: www.versawelzijn.nl